’T CAMPVELT
VERLENGDE HAERDERWEG 21-29 8085 RJ DOORNSPIJK TEL. 0525-662264
REGLEMENT


VOORWAARDEN EN SPELREGELS ROND HUUR EN GEBRUIK VAN ’T CAMPVELT

1. Verhuurder is mevrouw D. Kuipers te Doornspijk.

2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan ’t Campvelt , ontstaan tijdens het gebruik door hem/haarzelf of door onder zijn/haar verantwoording vallende personen.

3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen en gevolgen van ongevallen, diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van huurder of onder diens verantwoording vallende personen.

4. Het overdragen van een huurovereenkomst aan derden zonder toestemming van de verhuurder is niet toegestaan.

5. In principe wordt gehuurd van ’s middags 16.00 uur tot ’s morgens 11.00 uur, tenzij anders vermeld.

6. De accommodatie is met zelfverzorging. Keukenvoorziening en keukeninventaris zijn in voldoende mate aanwezig.

FINANCIËN

1. Na telefonische of elektronische reservering ontvangt de huurder een huurovereenkomst.

2. Van de huurovereenkomst, die in drievoud wordt opgemaakt, ontvangt de huurder een wit en een geel exemplaar. Het gele exemplaar dient binnen 7 dagen getekend te worden geretourneerd waarmee de reservering definitief is.

3. De aanbetaling moet binnen 14 dagen worden overgemaakt, tenzij anders vermeld.

4. De aanbetaling is een voorheffing op de logieskosten (minimaal € 55,-- per dag) al naar gelang het aantal personen.

5. Er is altijd betaling verschuldigd voor minimaal 45 personen tenzij anders vermeld.

6. Wijziging van het aantal opgegeven personen voor aanvang van de verhuurperiode en bij voorkeur door schriftelijke opgave.

7. Indien bij controle van het aantal aanwezige personen het aantal groter blijkt dan is opgegeven, wordt het maximum aantal deelnemers dat de accommodatie kan bevatten in rekening gebracht.

8. Een normaal gebruik van gas, water en elektra is in het tarief inbegrepen.

9. U ontvangt de factuur 6 weken voor uw komst. Eventuele schade of andere extra kosten dienen op de dag van vertrek contant of met de pin betaald te worden.

ANNULERING

1. Bij annulering, om welke reden dan ook, krijgt u de aanbetaling niet retour.

2. Bij annulering minder dan tien weken vóór de aanvang van de verhuurperiode zijn tevens annuleringskosten verschuldigd, te weten

75 % van het huurbedrag gerekend over het laatst schriftelijk opgegeven aantal personen, met een minimum van 45 personen tenzij anders vermeld volgens huurovereenkomst.

HET GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE

1. Bij aankomst eerst melden bij verhuurder en de deelnemerslijst overleggen.

2. Leest u bij aankomst de informatie m.b.t. de blusvoorziening, vluchtwegen en regels.

3. Bij aankomst in het gebouw doet u er goed aan de inventaris op volledigheid te controleren en eventuele schade en gebreken te melden bij de verhuurder.

4. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de capaciteit van de accommodatie te vergroten door het plaatsen van tent(en) en/of caravan(s). Huisdieren kunnen niet worden toegelaten.

5. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein. Deze overheidsbepaling beschermt mens en dier in hun omgeving. Grote disco-installaties, versterkte livemuziek (behalve bij begeleiding van bonte avond of dienst) , toeters en megafoons zijn niet toegestaan.

6. U houdt zelf de accommodatie dagelijks schoon, incl. slaapzalen, keuken en sanitair.

7. Het is beslist niet toegestaan, dat u zich begeeft in of nabij één van de andere verblijven, dan diegene die in uw bevestiging genoemd staat.

8. Roken op slaapzalen is vanzelfsprekend niet toegestaan.

9. In het verblijf zijn goedgekeurde brandpreventiemiddelen aanwezig. Misbruik zien wij als vernieling en zal in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor het alarmsysteem. Bedenk dat misbruik verschrikkelijke gevolgen voor een ander kan hebben! In het gebouw mogen door u alleen brandvertragende versieringen worden aangebracht en geen open vuur worden gebruikt zoals kaarsen, waxinelichtjes e.d. Derhalve zijn alleen gasbarbecues toegestaan.

10. Het door u geproduceerde afval dient u in een gesloten vuilniszak te deponeren gereedstaande containers. Oliën en vetten niet door de gootsteen afvoeren! Geen etensresten in het toilet gooien!

11. Drankglazen zijn niet aanwezig. Evenmin een EHBO-trommel en spelmateriaal.

12. Matrassen, bedden en kussens uit de inventaris mogen niet buiten worden gebruikt.

13. Bij voortijdig vertrek is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

14. Mochten er beschadigingen/vermissingen aan het gebouw/goederen zijn, dan maakt u dat bekend aan verhuurder. Zien wij echter na uw vertrek beschadigingen of iets dergelijks, dan zullen wij u hierover een factuur zenden, die per omgaande door u zal worden voldaan.

15. Bij vertrek dient de accommodatie in goede staat en schoon te worden achtergelaten. Dat wil zeggen: tafels, stoelen, banken en bedden op hun plaats, versiering in en rond het gebouw verwijderd, alle afval uit het gebouw en van het terrein in de container, vloeren geveegd, lichten gedoofd, kooktoestellen uitgezet en buitendeuren afgesloten. Zie uitgebreide toelichting in de accommodatie.

16. Bij vertrek wordt de accommodatie gecontroleerd en de sleutels worden overgedragen aan de verhuurder.

DE OMGEVING

1. U doet er goed aan zich te realiseren dat u te gast bent in een vreemde omgeving. Overlast door u veroorzaakt heeft meestal gevolgen voor de groepen die na u komen. Mensen in uw omgeving zijn gewoon thuis en kunnen het “kampgevoel” van u niet onbegrensd aanvoelen.

2. Een geluidsinstallatie moet binnen het gebouw blijven.

3. Bomen zijn mooi. Het is beter alle takken en bladeren eraan te laten, er niet in te klimmen, snijden, kappen, timmeren enz.

4. I.v.m. overlast wordt u ontraden om ’s nachts speurtochten, bosspelen e.d. te organiseren. In het verleden is te vaak gebleken dat burengerucht- ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen van de leiding- niet te voorkomen was.

5. Kampvuur is toegestaan op de kampvuurplaats tegenbetaling en in overleg met de eigenaar. Kampvuur wordt niet toegestaan in tijden van droogte.

6.Met betrekking tot lawaai overlast:

De volgende zaken worden niet toegestaan:

- Grote disco-installaties
- Versterkte live muziek en drumstellen, deze mogen wel gebruikt worden bij begeleiding van bonte avond of (kerk)dienst
- Voetbaltoeters / luchthoorns / toeters
- Megafoons
- Muziekinstallaties buiten de gebouwen

Houd bij uw spellen rekening met de omgeving!

Na 23.00u dient het rustig te zijn op het terrein en in de omgeving.

Het is toegestaan om voor het verzamelen van de groep een fluitje of schoolbel te gebruiken.

Bij overtreding van bovenstaande regels volgt een waarschuwing, bij herhaling kunt u van het terrein worden verwijderd, waarbij u de volledige huur verschuldigd blijft.